Client

Zhejiang?Pujiang?Gear Co.,?Ltd.

Farm machinery gear?contact: 0579-84111421?Fax: 0579-84111421

Automobile Gear?Contact: 0579-84113073?Fax: 0579-84113073

E-mail:?zjpjcl1999@126.com

Address:?No. 618?Cheong?Road Economic Development Zone?of ZhejiangCounty of Pujiang Province